Valmennuslinja

Yhdessä eteenpäin

Espoon Palloseuran jalkapallotoiminnan perustan, EPS-metodin, luominen aloitettiin José Riveiron (UEFA Pro, FC Inter Veikkausliiga) ja EPS:n silloisen valmennuspäällikön Boris Wistuban (UEFA A, HJK, Veikkausliiga) johdolla kaudella 2014-2015. Valmentajien kouluttaminen aloitettiin syyskuussa 2015. Metodin yhtenä tarkoituksena on luoda yhtenäinen epsiläinen valmennuslinja eli tapa opettaa ja pelata jalkapalloa. EPS-metodi lähestyy jalkapallon valmentamista erityisesti taktisesta näkökulmasta.

Tavoitteet

EPS-metodin päätavoitteet ovat:
1. Kehittää pelaajan kognitiivista kapasiteettia.
2. Innostaa pelaajia harjoittelemaan säännöllisesti tarjoamalla mielekkäitä harjoituksia.
3. Opettaa ja kehittää lapsia ja nuoria kilpailemaan.
4. Pelata jalkapalloa tavalla, jossa pelaaja oppii ymmärtämään peliä ja ratkaisemaan pelissä eteen tulevia ongelmia.
5. Kouluttaa epsiläiset valmentajat käyttämään metodia päivittäisessä valmennustyössään.

Valmentajien kouluttaminen on jatkuva prosessi. Vuosittain seuran uudet valmentajat aloittavat metodin alkeista. Pidempään seurassa työskennelleille, metodikoulutusta jo saaneille valmentajille, tarjotaan jatkokursseja. Tämän lisäksi Josè Riveiro kouluttaa seuran päätoimisia ammattivalmentajia.

Positional play ja sen pääperiaatteet

Positional play -peliajatus on metodin sydämessä oleva pelitapa. Taktinen ja tekninen harjoittelu tähtää tämän peliajatuksen omaksumiseen ja hallitsemiseen.

Pääperiaatteet

1. Lukumääräinen ylivoima

Esimerkiksi 5v3-ylivoima kentän kahdella kaistalla (laita- ja keskikaistoilla).

2. Laadullinen ylivoima

Esimerkiksi 1v1-tilanne laitakaistalla, jossa oman joukkueen pelaaja on vastustajan pelaajaa laadukkaampi.

3. Alueellinen ylivoima

Esimerkiksi kentän keskikaistalla oleva vapaa tila, jossa pallollinen pelaaja voi edetä.

4. Pallon hallinta

Palloa hallitsemalla pyritään luomaan yllä mainittuja ylivoimia. Järkytetään vastustajan puolustuspelin tasapainoa, ohitetaan vastustajan pelaajia ja löydetään tilaa
hyökätä siellä, missä vastustaja on heikoin ja missä omalla joukkueella on ylivoima, joko lukumääräinen, laadullinen tai alueellinen.

Hyökkäys- ja puolustuspeli kulkevat aina yhdessä.
Kun joukkueemme tietää mistä se hyökkää ja missä se voi menettää pallon,
tiedetään myös mistä puolustaminen alkaa.

Pelin vaiheet

Pelin eri vaiheet ovat taktisen harjoittelun suunnittelun pohja. Pelin kaikkia vaiheita voidaan harjoitella yhtä aikaa samassa harjoitteessa, tai vain yhtä vaihetta kerrallaan.

Harjoittelu tähtää joukkueen yhtenäiseen toimintaan kussakin pelin vaiheessa. Sen minkälainen yhtenäinen toiminta on, määrittelee seuran ja joukkueen pelitapa.

Pelin vaiheet ovat:
1. Hyökkäys = pallonhallintavaihe
2. Puolustus = pallo vastustajalla -vaihe
3. Positiivinen tilanteenvaihto = oma joukkue riistää pallon vastustajalta
4. Negatiivinen tilanteenvaihto = oma joukkue menettää pallon vastustajalle
5. Erikoistilanteet

Harjoittelu

Kaiken harjoittelun perusta on suunnitelmallisuus. Hyvin suunnitellut harjoitukset ovat pelinomaisia, innostavia ja motivoivia. Suunnittelussa otetaan kaikki
pelaajat ja pelipaikat huomioon. Tavoitteena on pelaaja, joka ymmärtää peliä jo varhaisessa iässä.

Harjoittelun osa-alueet:

1. Taktinen

Taktinen opettaminen aloitetaan pelin eri vaiheitten kautta. Ensin omaksutaan perustaktiset käsitteet: leveys, syvyys, tasapaino ja kaista-ajattelu sekä linjat.
Pelaajien tulee myös oppia ymmärtämään pelin kollektiivisuus ja yhtenäisen toiminnan merkitys.
Opetellaan tilanteenvaihtojen ja hyökkäys- sekä puolustuspelin pääperiaatteet ja edetään pelin vaiheen, joukkueen ja seuran pelitavan mukaiseen, pelipaikkakohtaiseen toimintaan.

2. Tekninen

Yksilön teknisen harjoittelun tavoitteena on hyvä pallonkäsittelytaito: kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen ja laukaukset.
Harjoittelussa käytetään erilaisia pelaajien kehitysvaiheen mukaisia harjoitteita. Nuoressa iässä tehdään pallo ja pelaaja -harjoitteita ilman vastustajaa.
Tekniseen harjoitteluun kuuluvat myös pelipaikkakohtaiset harjoitteet ilman vastustajaa, ohjatut syöttöharjoitteet sekä rondot. Rondot ovat pienpelejä (esim. 3v1, 4v2, 7v2 jne.), joissa harjoitellaan pallonhallintaa. Niissä voidaan käyttää erilaisia sääntöjä ohjaamaan pelaajien toimintaa ja ratkaisuja haluttuun suuntaan.

3. Psyykkinen

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on vahvistaa pelaajien seuraylpeyttä sekä opettaa ymmärtämään kilpailua ja yhteisiä tavoitteita.
Pelaajia opetetaan arvostamaan toisia pelaajia, valmentajia ja vanhempia sekä edistetään terveellistä ja urheilullista elämäntapaa.
Pelaajien tiedollista kapasiteettia kehitetään antamalla heille harjoitteissa erilaisia ratkaisua vaativia tehtäviä. Oikeanlaisella palautteenannolla on iso merkitys pelaajan itsetunnon kehittymisessä.

4. Fyysinen

Yksilöllinen, pelaajan biologisen kehityksen huomioonottava harjoittelu, jossa kehitetään pelaajan biomotorisia ominaisuuksia.

EPS-metodi toimii seuran valmennuslinjan peliajatuksena.

Lisätietoja: