Anna tukesi vähävaraisille pelaajille

Espoon Palloseuran arvot ovat ilo, urheilu, yhteisö ja vastuu. Seuran strategiassa on määritelty, että toiminta rakentuu kaikki huomioivalle kulttuurille sekä sille, että seura pitää huolta kaikista. 

EPS on myös strategiansa mukaisesti kehittänyt ja nostanut valmennuksen sekä harjoittelun tasoa seurassa. Tätä työtä on tehty mm. palkkaamalla ammattitaitoisia valmentajia. Ammattimaisuuden lisääminen on toisaalta tuonut myös lisää kustannuksia. 

Koska seura haluaa tarjota laadukkaan harrastusmahdollisuuden kaikille lähialueen lapsille ja nuorille taustoista riippumatta, se on perustanut tukirahaston.

Tukirahasto on perustettu seuran pitkäaikaisen toimijan Erkki Tammen lahjoittaman Juhlarahaston ja muilla perustamisvaiheessa lahjoitetuilla varoilla. Tästä rahastosta on jaettu tukia vain muutaman kerran.

Juhlarahasto on muutettu Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n Tukirahastoksi 1.6.2018. Seuran hallitus toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee tuettavat pelaajat vuosittain esitysten mukaan. 

Rahastoa ylläpidetään seuran tilitoimiston toimesta omana kirjanpitotilinä.  

Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien jalkapalloharrastusta ja kilpailutoimintaa Espoon Palloseurassa. Tavoitteena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista. 

Rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia. Hallitus määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta sekä pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Avustusta haetaan perustelut sisältävällä hakulomakkeella, jotka käsittelee luottamuksellisesti seuran hallituksen vuodeksi kerrallaan nimittämä tukirahastotyöryhmä.  Avustusten myöntämisestä päättää hallitus tukirahastotyöryhmän esityksen pohjalta.

Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat.  

Pelaajan saama avustus maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin. Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta joukkueenjohtaja. Päätöksenteossa voidaan kuulla joukkueenjohtajaa, joukkueen rahastonhoitajaa tai viranomaista. 

Tuen saamisessa ensisijalla ovat lapset ja nuoret. Avustuksia myönnetään sekä tytöille että pojille. Seuran hallitus vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.  

Avustusten myöntämisestä päättää seuran hallitus tukirahastotyöryhmän esityksen pohjalta. Avustus maksetaan joko pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin tai se käytetään seuran Akatemia- tai ikäluokkamaksuihin. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä kahden viikon kuluessa hakuajan umpeutumisesta.

Lisätietoja:

Timo Levo +358 40 772 5074
Kimmo Saari +358 40 725 1215
Eeva Lindqvist +358 400 667699

etunimi.sukunimi@espoonpalloseura.fi

Oletko kiinnostunut tukemaan yhteiskunta­vastuullista toimintaa?

Janne Ohralahti

Toiminnanjohtaja
Joukkue
Espoon Palloseura