Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä on kaksi virallista kokousta vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syyskokouksessa esitetään seuraavan toimintakauden toiminta- ja taloussuunnitelma, vahvistetaan jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet. Kevätkokouksessa esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.

Kahden kokouksen mallilla seura pystyy paremmin rytmittämään ja selkeyttämään vuosittaista toimintaa. Seuran hallitus näkee aikaisemmin tehdyn sääntömuutoksen tärkeänä osana seuran hallinnon kokonaisvaltaista kehittämistä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudestaan Petteri Vartiainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Helena Sarso. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Eeva Lindqvist. Seuran hallituksen muodostaa Petteri Vartiainen (pj), Helena Sarso (varapj) sekä hallituksen jäsenet Eetu Klingberg, Timo Levo, Kimmo Saari, Aija Tasa, Eeva Lindqvist ja Timo Väänänen.

Hallituksesta astuu sivuun kuluvan toimintakauden jälkeen hallituksen jäsen Marja Ahti. Hän on omalla panoksellaan viennyt seuran toimintaa eteenpäin mistä hänelle kuuluu iso kiitos.

Vuosikokouksessa vahvistettiin seuran jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus.
Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 50€, kannattajajäsenmaksuksi 100€ ja ainaisjäsenmaksuksi 500€. Yrityskannatusmaksu päätettiin porrastaa 300€-1500€ suuruiseksi.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle. Ensi kauden toimintamaksun suuruudeksi seuran hallitus päätti 130€ ja ja aikuisjoukkueiden osalta 65€.

 

Lisätietoja:
Petteri Vartiainen, Hallituksen pj
040-5042742
petteri.vartiainen@espoonpalloseura.fi

 

Janne Ohralahti, Toiminnanjohtaja
050-3903016
janne.ohralahti@espoonpalloseura.fi