Kokouksessa vahvistettiin edellisen toimintakauden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Kokouksessa hyväksyttiin seuran uudet säännöt. Uudet säännöt tulevat voimaan sen jälkeen kun Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt säännöt.

Uusien sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä on jatkossa kaksi virallista kokousta vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevätkokouksessa esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta. Syyskokouksessa esitetään seuraavan toimintakauden toiminta- ja taloussuunnitelma, vahvistetaan jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet. Tällä sääntömuutoksella seura pystyy paremmin rytmittämään ja selkeyttämään vuosittaista toimintaa. Seuran hallitus näkee nyt hyväksytyn sääntömuutoksen tärkeänä osana seuran hallinnon kokonaisvaltaista kehittämistä.

Vuosikokouksessa valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Helena Sarso. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petteri Vartiainen. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Marja Ahti. Seuran hallituksen muodostaa Petteri Vartiainen (pj), Helena Sarso (varapj) sekä hallituksen jäseninä Markus Heikkilä, Johanna Virranne, Taneli Mattelmäki, Satu Järvelä, Timo Väänänen ja Marja Ahti.

Seuran hallituksessa pitkään toimineet varapuheenjohtaja Mika Miettinen sekä hallituksen jäsen Ville Karasjärvi eivät jatka enää hallituksessa.

”Mika ja Ville ovat olleet mukana seuran toiminnassa monissa rooleissa ja haluan osoittaa heille ison kiitoksen heidän panoksestaan seuran toiminnan eteenpäin viemisessä. Uskon, että näemme molemmat herrat myös jatkossa seuraamassa EPSin joukkueiden pelejä Espoonlahdessa”, toteaa Petteri Vartiainen.

Vuosikokouksessa vahvistettiin seuran jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus. Toimintamaksun suuruudeksi vahvistettiin 120€, jäsenmaksun suuruudeksi 40€ ja kannattajajäsenmaksuksi 75€. Yrityskannatusmaksun suuruudeksi päätettiin 300€ ja ainaisjäsenmaksun 400€.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.