EPSin avomaailman kulmakiviä ovat Ilo, Urheilu, Yhteisö ja Vastuu. Kaikki toimintamme on näitten arvojen mukaista. Vastuullisuus on reilua peliä.

Reilu peli on meidän arvojen mukaisessa hengessä tehtyjä tekoja kentällä ja kentän ulkopuolella, kaikessa meidän toiminnassa. Vastuullisuus on oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, yhteisten sääntöjen noudattamista.

Eri viranomaisten, kaupunkien ja kuntien tulkinnat valtioneuvoston 25. helmikuuta antamista harrastustoiminnan ohjeista koronaepidemian poikkesivat toisistaan. Olemme selvittäneet uusimpien linjauksien tulkintoja (esim. ikäraja ja ulkotilat/sisätilat) pääkaupunkiseudun kaupunkien ja seurojen välillä ja aktiivisesti viestineet sekä viranomaisten, että palloliiton suuntaan tilanteen sekavuudesta.

Meidän kaikkien kannalta epidemian saaminen kuriin on ensisijaisen tärkeätä ja arvojemme mukaisesti Espoonlahden yhteisö ja Espoon kaupunki ovat aina seuraa suuremmat. Me kaikki haluamme, että tilanne lähtisi menemään parempaan suuntaan koko suomessa ja kaikki annetut päätökset tähtäävät vain siihen. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että myös me pyrimme kaikessa toiminnassamme toimimaan arvojemme mukaisesti.

Meillä on iso vastuu yhteisömme jäsenistä ja erityisesti lasten ja nuorten liikunnan mahdollistamisesta. Kuten olemme viimeisen 12kk aikana huomanneet niin harrastustoiminnan keskeyttämiselle on paljon negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Tämä huoli on viime kuukausien aikana tuotu voimakkaasti esille monien poliittisten päättäjien, HUS lääkärien ja eri viranomaistahojen toimesta.

Organisoitu pienryhmäharjoittelu todettiin jo keväällä merkittävästi toimivammaksi ja vastuullisemmaksi tavaksi toimia. Koemme että ohjattu pienryhmätoiminta on myös tässä tilanteessa vastuullisempi ratkaisu takaamaan lapsille- ja nuorille turvallinen ympäristö harrastaa. Ja varmasti turvallisempi verrattuna organisoimattomaan vapaasti ryhmissä tapahtuvaan pelailuun tai ”villi länsi” meininkiin jota viime keväänä havaittiin espoolaisilla kentillä kun sadat nuoret kokoontuivat omatoimiseen harjoittelun pariin.

EPS haluaa kasvattaa jalkapallotaitojen lisäksi arvokkaita nuoria, jotka eivät pelkää kovaa työtä, uskovat itseensä ja taitoihinsa, ymmärtävät yhteen pelaamisen voiman ja ovat tottuneet saamaan ja antamaan tukea – ja janoavat menestystä. Kun oppii tavoitteellisen ja vastuullisen joukkuepelin hengen, on loistava pelaaja myös sen ulkopuolella. Haluamme kasvattaa erinomaisia espoolaisia.

Pysytään terveinä ja toimitaan vastuullisesti.

Päivityksiä koronaohjeisiin – Lasten ja nuorten toiminta saa jatkua

Lasten ja nuorten toiminnalla tarkoitetaan Palloliiton ohjeissa alle 20-vuotiaiden toimintaa. Aikuisten harrastustoiminta pysyy keskeytettynä.

Espoon kaupunki päivitti omia ohjeistuksiaan ja eilen 1.3 illalla ja tämän jälkeen myös Palloliitto julkaisi omat päivitetyt ohjeet. Tässä kohtaa haluan korostaa, että viranomaiset voivat vielä täsmentää ohjeita, mistä voi seurata muutoksia myös Espoon kaupungin sekä Palloliiton linjauksiin. Toimitaan siis vastuullisesti, ohjeita noudattaen ja reagoidaan tilanteeseen tarvittaessa. Muutoksia voi tulla hyvin nopeallakin aikataululla. 1.3 eteenpäin voimme jatkaa myös 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien juniorijoukkueiden harrastustoimintaa Kivenlahden kentällä sekä Espoonlahden Urheilupuiston TN3 kentällä.

Espoonlahden TN2:lla, Espoonlahden Kuplassa ja Myntinsyrjän jalkapallohallissa harjoittelevat alle 12-vuotiaat (2008 ja nuoremmat) aikaisemmin annettujen rajoitusten mukaisesti.

Kivenlahden TN ja Espoonlahden TN3 osalta mahdollistetaan 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten toiminta (max 50 henkeä kenttä tai max 25 henkeä per ½ kenttä).

Ulkona harjoiteltaessa harjoitusryhmän koko ei saa ylittää 25 henkilöä. Ryhmäkoon pysyessä alle 25 henkilön on pelinomainen harjoittelu mahdollista, mutta harjoitukset suunnitellaan niin, että tarpeettomia lähikontakteja vältetään. Ulkotiloissa kenttätila tulee olla 25 hengen ryhmälle ½ kenttää.

Otteluita, kilpailuita tai turnauksia ei edelleenkään järjestetä. Samoin pelinomainen harjoittelu on sallittua vain oman harjoitusryhmän kesken. Seuran sisäisiä otteluita EI järjestetä.

MUUTA

Koulujen salivuoroja emme käytä joukkueharjoitteluun maaliskuun aikana. Kaikki sisätiloissa toteutettava fysiikkaharjoittelu pysyy keskeytettynä 28.3 asti. Säännöllisen fysiikkaharjoittelun piirissä oleville joukkueille tulee erillinen ohjeistus fysiikkaharjoittelun toteuttamisesta 1.3 eteenpäin.

ESPOON KAUPUNGIN TIEDOTE 1.3.2021 klo. 17:48

Vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat saavat jatkaa harrastustoimintaa Espoon kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa sekä sisällä että ulkona 1.-31.3. 2007 syntyneiden ja siitä vanhempien ikäryhmien harrastustoiminta on kiellettyä kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkoliikuntatiloissa 1.-31.3. 2021, pois lukien huippu-urheilu. Yksityisten ja säätiöiden hallinnassa olevien liikuntatilojen tulee noudattaa AVI:n päätöksiä, jotka ovat voimassa 1.-14.3.2021.

PALLOLIITON TIEDOTE 1.3.2021 KLO. 18:47

Päivityksiä koronaohjeisiin – Lasten ja nuorten toiminta saa jatkua | Suomen Palloliitto

Lisätiedot

Janne Ohralahti, toiminnanjohtaja

janne.ohralahti@espoonpalloseura.fi

Janne Kangasniemi, urheilutoimenjohtaja

janne.kangasniemi@espoonpalloseura.fi