Espoon Palloseura järjestää kaikille seuran valmentajille tarkoitetun pienryhmäharjoittelun ohjeistustilaisuuden. Tilaisuudet järjestetään Teams-kokouksena perjantaina 15.5. ja maanantaina 18.5. klo 18-18:45. Sisältö tilaisuuksissa on sama. Linkit lähetetään valmentajille ennen koulutusten alkua.

Tilaisuudessa käydään Palloliiton pienryhmäharjoittelun ohjeistukset läpi sekä annetaan ohjeita harjoittelun suunnitteluun esim. fyysisen kuorman huomioiminen, harjoitetyypit sekä harjoituskokonaisuuden suunnittelu.

Ohjeistustilaisuuden johtavat Espoon Palloseuran tekninen johtaja Stefan Wikström ja fyysisen valmennuksen vastaava Tatu Tiihonen.

Edellytämme kaikilta pienryhmäharjoitteluun osallistuvilta joukkueilta osallistujaa jompaankumpaan tilaisuuteen ennen harjoittelun aloittamista.

Lisätiedot:

Stefan Wikström

stefan.wikstrom@espoonpalloseura.fi