Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä on kaksi virallista kokousta vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syyskokouksessa esitetään seuraavan toimintakauden toiminta- ja taloussuunnitelma, vahvistetaan jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet. Kevätkokouksessa esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.

Kahden kokouksen mallilla seura pystyy paremmin rytmittämään ja selkeyttämään vuosittaista toimintaa. Seuran hallitus näkee aikaisemmin tehdyn sääntömuutoksen tärkeänä osana seuran hallinnon kokonaisvaltaista kehittämistä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petteri Vartiainen ja varapuheenjohtajana Helena Sarso. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Aija Tasa. Seuran hallituksen muodostaa Petteri Vartiainen (pj), Helena Sarso (varapj) sekä hallituksen jäsenet Markus Heikkilä, Taneli Mattelmäki, Satu Järvelä, Timo Väänänen, Marja Ahti ja Aija Tasa.

Vuosikokouksessa vahvistettiin seuran jäsen-, toiminta- ja kannattajamaksujen suuruus. Toimintamaksun suuruudeksi vahvistettiin 120€, jäsenmaksun suuruudeksi 40€ ja kannattajajäsenmaksuksi 75€. Yrityskannatusmaksun suuruudeksi päätettiin 300€-1500€ ja ainaisjäsenmaksun 400€.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.

Lisätietoja:

Petteri Vartiainen, Hallituksen pj
040-5042742
petteri.vartiainen@espoonpalloseura.fi

Janne Ohralahti, Toiminnanjohtaja
050-3903016
janne.ohralahti@espoonpalloseura.fi