Tervetuloa Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n vuosikokoukseen.

Aika ja paikka

Torstai 11.2.2021 klo 18:00, Espoonlahdentie 2, 02360 Espoo, EPS Klubitalon neuvotteluhuone Red Room.

Käsiteltävät asiat: Sääntöjen 12 §:n mukaiset vuosikokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksyminen.

Seuran jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin seuran vuosikokouksessa.

Vuosikokoukseen 2021 on ennakkoilmoittautuminen. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja varotoimien johdosta on vuosikokoukseen mahdollista osallistua myös etäyhteydellä*, kun paikan päällä osallistuvien maksimimäärä on täyttynyt (yhteensä 10 hlöä). Kaikille Teams-kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki hyvissä ajoin ennen kokousta.

Paikan päällä osallistujilta edellytetään maskin käyttöä. Huomioithan myös turvavälit.

ILMOITTAUDU VUOSIKOKOUKSEEN

*Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan on Covid-19 leviämisvaiheessa olevien alueiden osalta yleisötilaisuuksien osallistujamäärää rajoitettu max 10 henkilöön. Koronatilanteen takia yhdistyksillä ja yhteisöillä on tavallista rajoitetummat mahdollisuudet hoitaa velvoitteitaan viranomaisille. Nyt on tärkeää noudattaa valtionjohdon ja viranomaisten ohjeita. Uusi väliaikainen laki, joka on voimassa 3.10.2020 ja 30.6.2021 välisena aikana (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020) määrittelee seuraavaa. Lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuvaa kokousta ei enää voida siirtää myöhemmäksi. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen viimeistään 30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.