Urheilujoukkueiden ilmeiden suunnittelusta poikkeuksellisen kiehtovaa tekee se, että joukkueen tunnuselementteihin — tunnuksiin, väreihin sekä kirjainmuotoiluun liittyy suuria tunteita. Näiden useita sukupolvia yhdistävien tunnusten merkitys vain kasvaa ja vahvistuu ajan myötä.

Seuran tunnus rinnan päällä koetaan yhdessä valtavia onnistumisen tunteita sekä raskaita pettymyksiä — voittoja ja tappioita. Seuran värejä tunnustetaan myös pelikentän ulkopuolella ja ikioman pelipaidan pelinumeron kirjainmuotoilua ei voi unohtaa.

Erkki Kuisman 70-luvulla suunnittelema uniikki ja omaleimainen EPS-tunnus rinnassa on kasvanut monta espoolaista sukupolvea. Tähän tunnukseen on kiteytynyt 50 vuotta seuran historiaa ja se on kunnioitettava saavutus. Tämä tunnus tulee jatkossakin olemaan osa seuraa ja sen historiaa, se muistuttaa siitä mistä seura on ponnistanut.

Vanhaan EPS-tunnukseen kajoaminen ei tullut kysymykseenkään kun uusia mahdollisuuksia alettiin kartoittaa. Tarvittiin jotain uutta joka vastaisi seuran uuden strategian asettamiin tavoitteisiin ja joka kuitenkin tekisi kunniaa sille mitä seura on edustanut jo 50 vuotta.

Perinteikkäälle seuralle uutta seurailmettä suunniteltaessa on tehtävä perusteellinen pohjatyö siitä, että millaista merkityksellistä visuaalista pääomaa seuralle on muodostunut vuosien varrella. ‘Mitä tulee vaalia myös jatkossa?’, ‘Mitä uutta tarvitaan?’, jotta seuran uuden visuaalisen identiteetin tavoitteet saavutetaan. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat keskeisessä roolissa suunnittelutyötä aloitettaessa.

Punainen tunnusväri oli yksi niistä ehdottomista seuran tunnusmerkeistä jota halusimme vaalia jatkossakin. Seura ei voi kuitenkaan erottua pelkän värisävyn tai tunnuksen keinoin vaan tarvitsisimme laajemman kokonaisuuden — laadukkaan visuaalisen identiteetin, jonka jokainen osa-alue olisi suunniteltu ja muotoiltu laadukkaasti niin, että ne rakentavat yhtä vahvaa kokonaisuutta.

Kirjainmuotoilu on erityisen suuressa roolissa urheiluseurojen ilmeissä. Esimerkiksi peliasujen nimikointi- ja numerointikirjaintyypeillä on merkittävä muotoilullinen rooli niin mielikuvallisin kuin funktionaalisinkin perustein. Näistä syistä kiinnitimme Espoon Palloseuran uudessa ilmeessä erityistä huomiota kirjainmuotoiluun suunnittelemalla seuralle täysin oman, uniikin kirjaintyypin – EPS Headline -fontin, joka on johdettu seuran uuden tunnuksen muotoilullisia ominaispiirteitä noudattaen.

UUDEN EPS-TUNNUKSEN SYMBOLIIKKA

Seuran punainen tunnusväri sekä vanhan tunnuksen graafisesti pelkistetty valkoinen pallosymboli toimivat inspiraationa uuden tunnuksen suunnittelussa. Oli selvää, että esikuvan tavoin valkoinen klassinen pallosymboli tulisi jatkossakin muistuttamaan seuran pitkästä historiasta tunnuksessa.

Punainen sävytys ja valkoinen pallosymboli ei lähtökohtana jalkapalloseuran uudelle tunnukselle ollut kuitenkaan vielä mitenkään uniikki. Tavoitteena oli löytää tunnukseen jotain seuralle merkityksellistä symboliikkaa vaikka se muotoiltaisiinkin abstraktilla tavalla.

Työryhmän synnyttämän uuden strategian yksi keskeisimpiä havaintoja oli ymmärtää, että Espoon Palloseuran toiminnan seuraukset kantavat Suur-Espoonlahden aluetta pidemmälle. Seura on luomassa kauaskantoista hyvinvointia koko Espoon alueelle — Espoo voittaa aina. Uuden strategian inspiroimana syntyi visuaalinen idea joka kiteyttää tämän ajatuksen uuteen tunnukseen.

Uuden vaakunatunnuksen pohjalta yhdessä palloa nostattavan 7 sakaran muodostama dynaaminen, nousujohteinen muoto kuvaa Espoon seitsemän suuralueen yhteen kokoavaa voimaa — energiaa, jolla rakennetaan hyvinvointia koko Espoon alueelle.

ENTISEN FUTARIN KYNÄSTÄ

11-vuotisen jalkapallourani aikana opin myös ymmärtämään sen mikä merkitys seuran tunnuksilla on niin pelaajien, valmentajien, vanhempien, henkilökunnan, sidosryhmien kuin kannattajienkin yhdistämisessä yhdeksi isoksi yhteisöksi. EPS-työryhmän synnyttämään uuteen strategiaan oli myös helppo samaistua sillä kasvaminen joukkueurheilun parissa opetti minulle korkean työmoraalin lisäksi myös sellaisia arvoja joiden avulla olen myöhemmin menestynyt myös ammatissani.

Urheilu monissa muodoissaan inspiroi minua valtavasti ja olenkin onnekas, että olen myös ammattini puolesta saanut mahdollisuuden työskennellä ja vaikuttaa suomalaisen urheilukulttuurin parissa. Espoon Palloseuran uuden visuaalisen identiteetin lisäksi olen ollut luomassa mm. Kiekko-Espoon, hREDS esport-organisaation sekä Suomen Lacrossemaajoukkueiden ilmeitä.

Miika Kumpulainen 
Graafinen suunnittelija, Kumppari