Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä on kaksi virallista kokousta vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syyskokouksessa esitetään seuraavan toimintakauden toiminta- ja taloussuunnitelma, vahvistetaan jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet. Kevätkokouksessa esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.

Kahden kokouksen mallilla seura pystyy paremmin rytmittämään ja selkeyttämään vuosittaista toimintaa. Seuran hallitus näkee aikaisemmin tehdyn sääntömuutoksen tärkeänä osana seuran hallinnon kokonaisvaltaista kehittämistä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petteri Vartiainen ja varapuheenjohtajana Helena Sarso. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Eetu Klingberg, Timo Levo ja Kimmo Saari. Seuran hallituksen muodostaa Petteri Vartiainen (pj), Helena Sarso (varapj) sekä hallituksen jäsenet Marja Ahti, Eetu Klingberg, Timo Levo, Kimmo Saari, Aija Tasa ja Timo Väänänen.

Hallituksesta astuvat sivuun kuluvan toimintakauden jälkeen hallituksen jäsenet Satu Järvelä, Markus Heikkilä ja Taneli Mattelmäki. Satu, Markus ja Taneli ovat kaikki olleet usean vuoden ajan mukana seuran toiminnassa, joista viimeisimmät vuodet hallituksessa. He ovat kukin omalla panoksellaan vieneet seuran toimintaa eteenpäin mistä kuuluu iso kiitos heille kaikille.

Vuosikokouksessa vahvistettiin seuran jäsen-, toiminta- ja kannattajamaksujen suuruus.
Toimintamaksun suuruudeksi vahvistettiin 130€, jäsenmaksun suuruudeksi 40€, kannattajajäsenmaksuksi 80€ ja ainaisjäsenmaksuksi 400€. Yrityskannatusmaksu päätettiin porrastaa 300€-1500€ suuruiseksi.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.

Syyskokouksessa päätettiin myös lunastaa Espoonlahden TN3 kenttä Espoon Palloseuran hallintaan kentän nykyiseltä omistajalta Espoon Jalkapallon Tuki Oy:ltä (EJT). EJT on espoolaisten jalkapalloseurojen omistama yhtiö, joka omistaa useita kenttäolosuhteita Espoossa. Espoon Palloseura on yksi EJT:n omistajista. Lisäksi syyskokouksessa päätettiin siirtää Espoon Palloseuran hallinnoimat kentät uuteen perustettavaan osakeyhtiöön, jonka Espoon Palloseura omistaa 100%:sti. Näillä järjestelyillä halutaan turvata harjoitteluolosuhteet myös tulevina
vuosina.

 

Lisätietoja:

Petteri Vartiainen, Hallituksen pj

040-5042742
petteri.vartiainen@espoonpalloseura.fi

 

Janne Ohralahti, Toiminnanjohtaja

050-3903016
janne.ohralahti@espoonpalloseura.fi