Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 5.2.2020.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ehdollisena, koska tilintarkastajan lausuntoa ei oltu vielä saatu. Kokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja tili- ja vastuuvapaus edelliseltä kaudelta myönnettiin johtokunnalle ehdollisena. Lopulliset vahvistukset tehdään kun tilintarkastajan lausunto on saatu.

Kokouksessa hyväksyttiin seuran uudet säännöt. Kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt, ne astuvat voimaan. Uusissa säännöissä todetaan, että seuran hallituksen (entinen johtokunta) muodostavat vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä sekä enintään kaksi vuodeksi valittua jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kolmeksi vuodeksi valituista jäsenistä erovuorossa vuosittain on kaksi jäsentä.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallitus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Vartiainen. Uusiksi jäseniksi valittiin Satu Järvelä sekä Jive Väänänen. Lisäksi johtokuntaan valittiin viime kaudellakin hallituksessa olleet Mika Miettinen, Ville Karasjärvi, Markus Heikkilä, Christian Eroma, Johanna Virranne ja Taneli Mattelmäki.

Espoon Palloseuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petteri Vartiainen.

Vuosikokouksessa vahvistettiin, että jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus säilyy samana. Toimintamaksun suuruudeksi vahvistettiin 140€, jäsenmaksun suuruudeksi 20€ ja kannattajajäsenmaksuksi 50€. Ainaisjäsenmaksu on 10 x jäsenmaksu eli yhteensä 200€.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kaudelle.