EPS toteutti jälleen jäsenkyselyn keväällä 2019. Jäsenkysely lähetettiin yhteensä 1223 jäsenelle, joista 237 vastasi sähköpostitse lähetettyyn kyselyymme (vastausprosentti oli 19,4%).

Jäsenkyselyn tulosten perusteella seura on onnistunut etenkin jäsenpalvelujen ja Cafe Tekiksen toiminnan kehittämisessä, sillä jäsenten arviot ovat parantuneet niiden osalta joka vuosi. Kehityskohteiksi vastaajat nostivat varustevalikoiman laajentamisen ja terveellisempien vaihtoehtojen lisäämisen kahvilan tuotevalikoimaan.

Kyselyyn vastanneet arvostivat erityisesti kesän hyvä harjoitteluolosuhteita ja oman joukkueen valmentajia. Harjoitusten ja pelien määrää pidettiin sopivana. Kyselyn perusteella myös talven harjoitteluolosuhteet ja vuorot ovat parantuneet. Myös ikäluokkavalmennus sai hieman edellisvuotta paremman arvion.

Seuran arvojen eli ilon, yhteisöllisyyden ja urheilullisuuden arvioitiin toteutuvan hieman edellisiä vuosia paremmin. Myös seuran viestintä ja etenkin Instagram saivat edellistä vuotta hieman positiivisemman arvion. Tärkeimmäksi viestinnän kehittämiskohteeksi jäsenet kokivat seuran kotisivujen uudistamisen. Myös sosiaalisen median kanaviin toivottiin vielä lisää sisältöä ja uutisia.

Jäsenkyselyssä pyydettiin lopuksi kehitysehdotuksia seuraavan viiden vuoden ajalle seuran käynnistyvää strategiatyötä varten. Kyselyyn vastanneet antoivat runsaasti kehitysehdotuksia seuran toimintaan, valmennukseen, harjoitteluun ja harjoitteluolosuhteisiin, viestintään, kustannuksiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Jäsenkyselyn tuloksia tullaan käyttämään seuran toimintaa kehitettäessä ja tulevalla kaudella etenkin strategiatyön 2020-2025 pohjana.

Vuoden 2018 jäsenkyselyn palautteen pohjalta seura on jo aloittanut kotisivujen uudistamisen.