Strategia määrittää EPS:n pitkän aikavälin päämäärät ja tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi välttämättömien toimenpiteiden valinnan ja resurssien kohdenntamisen.
Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on koko seurayhteisön yhteinen tavoite. 
Espoon Palloseuran strategian neljä (4) pääaluetta:

1) LAADUKAS URHEILUTOIMINTA
2) OLOSUHTEET
3) ORGANISAATIO
4) YMPÄRISTÖ

eps strategia 2015 2020