Espoon Palloseuran jalkapallotoiminnan perustan, EPS-metodin, luominen aloitettiin José Riveiron (Uefa Pro, PK-35, HJK Veikkausliiga) ja EPS:n valmennuspäällikön Boris Wistuban (Uefa A, FC Honka, Veikkausliiga) johdolla kaudella 2014-2015. Valmentajien kouluttaminen aloitettiin syyskuussa 2015. Metodin yhtenä tarkoituksena on luoda yhtenäinen epsiläinen valmennuslinja eli tapa opettaa ja pelata jalkapalloa. EPS-metodi lähestyy jalkapallon valmentamista erityisesti taktisesta näkökulmasta.

Tavoitteet

EPS-metodin päätavoitteet ovat:
1. Kehittää pelaajan kognitiivista kapasiteettia.
2. Innostaa pelaajia harjoittelemaan säännöllisesti tarjoamalla mielekkäitä harjoituksia.
3. Opettaa ja kehittää lapsia ja nuoria kilpailemaan.
4. Pelata jalkapalloa tavalla, jossa pelaaja oppii ymmärtämään peliä ja ratkaisemaan pelissä eteen tulevia ongelmia.
5. Kouluttaa epsiläiset valmentajat käyttämään metodia päivittäisessä valmennustyössään.

Valmentajien kouluttaminen on jatkuva prosessi. Vuosittain seuran uudet valmentajat aloittavat metodin alkeista. Pidempään seurassa työskennelleille, metodikoulutusta jo saaneille valmentajille, tarjotaan jatkokursseja. Tämän lisäksi Josè Riveiro kouluttaa viikoittain seuran päätoimisia ammattivalmentajia.

Positional play ja sen pääperiaatteet

Positional play -peliajatus on metodin sydämessä oleva pelitapa. Taktinen ja tekninen harjoittelu tähtää tämän peliajatuksen omaksumiseen ja hallitsemiseen.

Pääperiaatteet:
1. Lukumääräinen ylivoima
Esimerkiksi 5v3-ylivoima kentän kahdella kaistalla (laita-ja keskikaistoilla).
2. Laadullinen ylivoima
Esimerkiksi 1v1-tilanne laitakaistalla, jossa oman joukkueen pelaaja on vastustajan pelaajaa laadukkaampi.
3. Alueellinen ylivoima
Esimerkiksi kentän keskikaistalla oleva vapaa tila, jossa pallollinen pelaaja voi edetä.
4. Pallon hallinta
Palloa hallitsemalla pyritään luomaan yllä mainittuja ylivoimia. Järkytetään vastustajan puolustuspelin tasapainoa, ohitetaan vastustajan pelaajia ja löydetään tilaa
hyökätä siellä, missä vastustaja on heikoin ja missä omalla joukkueella on ylivoima, joko lukumääräinen, laadullinen tai alueellinen.

Hyökkäys- ja puolustuspeli kulkevat aina yhdessä. Kun joukkueemme tietää mistä se hyökkää ja missä se voi menettää pallon, tiedetään myös mistä puolustustaminen alkaa.

Pelin vaiheet

Pelin eri vaiheet ovat taktisen harjoittelun suunnittelun pohja. Pelin kaikkia vaiheita voidaan harjoitella yhtä aikaa samassa harjoitteessa, tai vain yhtä vaihetta kerrallaan.
Harjoittelu tähtää joukkueen yhtenäiseen toimintaan kussakin pelin vaiheessa. Sen, minkälainen yhteinäinen toiminta on, määrittelee seuran ja joukkueen pelitapa.

Pelin vaiheet ovat:
1. Hyökkäys = pallonhallintavaihe
2. Puolustus = pallo vastustajalla -vaihe
3. Positiivinen tilanteenvaihto = kun oma joukkue riistää pallon vastustajalta
4. Negatiivinen tilanteenvaihto = kun oma joukkue menettää pallon vastustajalle
5. Erikoistilanteet

Harjoittelu

Kaiken harjoittelun perusta on suunnitelmallisuus. Hyvin suunnitellut harjoitukset ovat pelinomaisia, innostavia ja motivoivia. Suunittelussa otetaan kaikki
pelaajat ja pelipaikat huomioon. Tavoitteena on pelaaja, joka ymmärtää peliä jo varhaisessa iässä.

Harjoittelun osa-alueet:
1. Taktinen
Taktinen opettaminen aloitetaan pelin eri vaiheitten kautta. Ensin omaksutaan perustaktiset käsitteet: leveys, syvyys, tasapaino ja kaista-ajattelu sekä linjat.
Pelaajien tulee myös oppia ymmärtämään pelin kollektiivisuus ja yhtenäisen toiminnan merkitys.
Opetellaan tilanteenvaihtojen ja hyökkäys- sekä puolustuspelin pääperiaatteet ja edetään pelin vaiheen, joukkueen ja seuran pelitavan mukaiseen, pelipaikkakohtaiseen toimintaan.

2. Tekninen
Yksilön teknisen harjoittelun tavoitteena on hyvä pallonkäsittelytaito: kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen ja laukaukset.
Harjoittelussa käytetään erilaisia pelaajien kehitysvaiheen mukaisia harjoitteita. Nuoressa iässä tehdään pallo ja pelaaja -harjoitteita ilman vastustajaa.
Tekniseen harjoitteluun kuuluvat myös pelipaikkakohtaiset harjoitteet ilman vastustajaa, ohjatut syöttöharjoitteet sekä rondot. Rondot ovat pienpelejä (esim. 3v1, 4v2, 7v2 jne.), joissa harjoitellaan
pallonhallintaa. Niissä voidaan käyttää erilaisia sääntöjä ohjaamaan pelaajien toimintaa ja ratkaisuja haluttuun suuntaan.

3. Psyykkinen
Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on vahvistaa pelaajien seuraylpeyttä sekä opettaa ymmärtämään kilpailua ja yhteisiä tavoitteita.
Pelaajia opetetaan arvostamaan toisia pelaajia, valmentajia ja vanhempia sekä edistetään terveellistä ja urheilullista elämäntapaa.
Pelaajien tiedollista kapasitettiia kehitetään antamalla heille harjoitteissa erilaisia ratkaisua vaativia tehtäviä. Oikeanlaisella palautteenannolla on iso merkitys
pelaajan itsetunnon kehittymisessä.

4. Fyysinen
Yksilöllinen, pelaajan biologisen kehityksen huomioonottava harjoittelu, jossa kehitetään pelaajan biomotorisia ominaisuuksia.
EPS:n pelaajien fyysisen harjoittelun kehittämisestä vastaa Max Thibault.

Lisätietoja:
Boris Wistuba
Valmennuspäällikkö
p.040 54499795
.